Zawór napełniania instalacji BA 6630

6630 1Zawór napełniania instalacji typ BA 6630 służy do automatyzacji napełniania wodnych instalacji ciśnieniowych. Wbudowany zawór antyskażeniowy typ BA zabezpiecza przed cofnięciem zwrotnym medium z obiegu grzewczego/chłodniczego do instalacji wody pitnej. Jego budowa umożliwia zgodnie z PN EN 1717 bezpośrednie podłączenie instalacji grzewczej lub chłodniczej z instalacją wody pitnej dla płynów do kategorii 4 włącznie. Wbudowany reduktor ciśnienia służy do utrzymywania właściwego i stałego ciśnienia w instalacji.
Zawór 6630 jest szczególnie przeznaczony do połączenia z filtrem grzewczym 3315 i zespołem przyłączeniowym 3200 dla uzdatniania wody. Zawór napełniania BA 6630 to sterowane mikroprocesorowo urządzenie, które dba o zachowanie właściwego ciśnienia w instalacji. W przypadku spadku ciśnienia, w sposób kontrolowany instalacja jest dopełniana do ciśnienia ustawionego na reduktorze. Jednocześnie urządzenie kontroluje czas oraz liczbę cykli napełniania. W przypadku rozpoznania przecieku, dopełnianie instalacji zostaje przerwane a na wyświetlaczu jednostki sterującej pojawia się określony komunikat.

6630 1

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6630.dwg / 6630.pdf

6630_3200.dwg / 6630_3200.pdf

...

...