Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zabezpieczenie termiczne 5067

5067 dn20 zabezpieczenie termiczne wwwZabezpieczenie termiczne 5067 instalacji służy do zabezpieczania kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. Szczególnie polecane jest do kotłów, które nie są wyposażone w wymiennik chłodzący.
Zawór zabezpieczenia termicznego 5067 składa się z następujących części: zaworu zwrotnego, reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika temperatury z kapilarą.
Zawór redukcyjny jest połączony z siecią wodną, wyjście sterowanego termicznie zaworu napełniającego podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i gorąca woda z instalacji grzewczej wypływa, dzięki czemu ochładza się 5067 schemat 72kocioł.
Pojedyncze zabezpieczenie termiczne może zabezpieczyć kocioł o maksymalnej mocy 100kW.
 
Numer katalogowy: 5067.20.000

Dnia 8 lipca 2009 r weszło w życie rozporządzenie zezwalające na montaż kotłów na paliwo stałe do mocy 300kW,  do zasilania instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego. Warunkiem jest wyposażenie kotła w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła.

Broszura zabezpieczenia termiczne 3065/5067 1,07MB

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

5067 dn20 zabezpieczenie termiczne www

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

5067_20_000.dxf / 5067_20_000.pdf

5067 schemat 72

...