Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Centrum bezpieczeństwa 4807

4807 niszCentrum bezpieczeństwa 4807 służy do zabezpieczenia zamkniętych podgrzewaczy wody pitnej przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego w podgrzewaczu. Wyposażone w specjalne przeponowe naczynie wzbiorcze z przepłukiwaniem wewnętrznym, celem uniknięcia tworzenia się flory bakteryjnej (Legionella). Centrum bezpieczeństwa zawiera (postępując w kierunku przepływu): dodatkowe przyłącze dla odbiornika wody, podwójny zawór odcinający, zawór zwrotny, dwustronny króciec przyłączeniowy manometru G1/4, armaturę przepłukującą dla przeponowego naczynia wzbiorczego z serwisowym zaworem odcinającym umożliwiającym kontrolę naczynia podczas ogrzewania wody, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12dm3 lub 18dm3, membranowy zawór bezpieczeństwa typu 2115N z siedziskiem ze stali nierdzewnej o ciśnieniu otwarcia 6 bar z koszem wyrzutowym. Dodatkowe przyłącze może służyć do niezależnego przyłączenia zasilania w wodę sieciową np. kuchni, łazienki itp. Budowa zespołu bezpieczeństwa umożliwia jego przelotowy lub kątowy montaż w poziomie lub pionie. W opakowaniu fabrycznym dołączono dodatkowo wkładki zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu 8, 10 bar, umożliwiając dopasowanie centrum bezpieczeństwa do różnych typów urządzeń i instalacji. W zależności od ciśnienia zaworu bezpieczeństwa oraz objętości naczynia przeponowego można zabezpieczać zbiorniki o objętości do 560dm3. Wielkość: DN20.

Porada: SYROBLOC - czyli jak szybko, pewnie i bezpiecznie podłączyć zasobnik ciepłej wody?

Porada: Kapiący zawór bezpieczeństwa - błąd w instalacji czy wadliwe urządzenie?

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

4807 nisz