Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zmiękczacz/demineralizator wody grzewczej 3200 MOBIFILL

3200 mobifill front wwwZmiękczacz/demineralizator wody grzewczej 3200 MOBIFILL to przenośna wersja zespołu przyłączeniowego 3200. Z uwagi na konstrukcję, można zamontować do niego butle wielkości 4 i 7 litrów, dzięki którym możemy napełniać instalację grzewczą wodą miękką lub demineralizowaną. Napełnienie instalacji uzdatnioną wodą chroni ją i armatury przed kamieniem kotłowym i korozją, które są przyczyną różnych uszkodzeń, zniszczeń i wadliwego działania.
Zespół przyłączeniowy 3200 MOBIFILL jest zaprojektowany jako system z wkładem (zbiornikiem) wypełnionym żywicą powodującą wymianę jonów. W zależności od rodzaju żywicy, woda może zostać zmiękczona lub zdemineralizowana. Zawartość żywicy umożliwia uzdatnienie określonej ilości wody. Ilość ta jest zależna od ilości i rodzaju żywicy jonowymiennej, jakości wody na zasilaniu oraz nastawy urządzenia. Po przepływie określonej ilości wody (należy posługiwać się wskazaniami licznika wody, wbudowanego w zespół 3200 MOBIFILL) należy wymienić żywicę w zbiorniku.

Wydajność butli z wkładem zmiękczającym/demineralizującym wodę grzewczą:
 
WIELKOŚĆ WYDATEK DLA GRANULATU
ZMIĘKCZAJĄCEGO
WYDATEK DLA GRANULATU
DEMINERALIZUJĄCEGO
4 litry  14 000 litrów / 1 °dH   5 000 litrów / 1 °dH
7 litrów  24 500 litrów / 1 °dH   8 750 litrów / 1 °dH
Jeden stopień niemiecki 1 °dH = 1,786 °fH stopnia francuskiego = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

 

 

 

 

 

 
 
 
Stosownie do PN EN 1717 przed armaturą 3200 MOBIFILL należy zamontować zawór antyskażeniowy typu BA, aby zapobiec przepływom zwrotnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej.
 
Urządzenia kompletne - ZMIĘKCZANIE:
Wielkość Numer katalogowy
zmiękczacz 4 litry 3200.15.201
zmiękczacz 7 litrów 3200.15.202
 
Urządzenia kompletne - DEMINERALIZACJA:
Wielkość Numer katalogowy
demineralizator 4 litry 3200.15.211
demineralizator 7 litrów 3200.15.212
 
Licznik wody (miernik zapasu) 3200.00.969
 
Wkłady wymienne z granulatem zmiękczającym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.904
7 litrów 3200.00.906
 
Wkłady wymienne z granulatem demineralizującym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.914
7 litrów 3200.00.916
 
Butle z granulatem zmiękczającym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.001
7 litrów 3200.00.003
 
Butle z granulatem demineralizującym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.011
7 litrów 3200.00.013
 

System 3200 - dobór urządzenia (wielkości butli) do instalacji 516kB (poprzednia, podstawowa wersja urządzenia)

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

...

3200 mobifill front www3200 MOBIFILL glowica rys www3200 mobifill front izo www3200 mobifill gora in out www 3200 mobifill bok zawor www

3200 MOBIFILL weze przylaczeniowe www 3200 mobifill napelnianie

3200 zywica wklad wymienny 2 net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa wersja urządzenia SYR 3200

 

Poprzednia, podstawowa wersja urządzenia SYR 3200
 

...

...