Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zmiękczacz/demineralizator wody grzewczej 3200

3200 7L wwwZmiękczacz/demineralizator wody grzewczej 3200 bez butli z żywicą jonowymienną występuje pod nazwą zespół przyłączeniowy 3200. Jest to moduł pozwalający na zamontowanie specjalnych wkładów, dzięki którym możemy napełniać instalację grzewczą wodą miękką lub demineralizowaną. Napełnienie instalacji uzdatnioną wodą chroni ją i armatury przed kamieniem kotłowym i korozją, które są przyczyną różnych uszkodzeń, zniszczeń i wadliwego działania.
Zespół przyłączeniowy 3200 jest zaprojektowany jako system z wkładem (zbiornikiem) wypełnionym żywicą powodującą wymianę jonów. W zależności od rodzaju żywicy, woda może zostać zmiękczona lub zdemineralizowana. Zawartość żywicy umożliwia uzdatnienie określonej ilości wody. Ilość ta jest zależna od ilości i rodzaju żywicy jonowymiennej, jakości wody na zasilaniu oraz nastawy urządzenia. Po przepływie określonej ilości wody (należy posługiwać się wskazaniami licznika wody, wbudowanego w zespół 3200) należy wymienić żywicę w zbiorniku.

Wydajność butli z wkładem zmiękczającym/demineralizującym wodę grzewczą:
 
WIELKOŚĆ WYDATEK DLA GRANULATU
ZMIĘKCZAJĄCEGO
WYDATEK DLA GRANULATU
DEMINERALIZUJĄCEGO
4 litry  14 000 litrów / 1 °dH   5 000 litrów / 1 °dH
7 litrów  24 500 litrów / 1 °dH   8 750 litrów / 1 °dH
14 litrów  49 000 litrów / 1 °dH 17 500 litrów / 1 °dH
30 litrów
105 000 litrów / 1 °dH 37 500 litrów / 1 °dH
50 litrów -
62 500 litrów / 1 °dH
75 litrów -
93 750 litrów / 1 °dH
93 litry -
116 250 litrów / 1 °dH
Jeden stopień niemiecki 1 °dH = 1,786 °fH stopnia francuskiego = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stosownie do PN EN 1717 przed armaturą 3200 należy zamontować zawór antyskażeniowy typu BA, aby zapobiec przepływom zwrotnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej. W tym celu zalecamy zawór napełniania instalacji SYR typ BA 6630 lub BA 6628 Plus, który automatycznie napełnia/dopełnia instalację, zapewniając optymalne przyłączenie do instalacji grzewczej zmiękczacza/demineralizatora wody typu 3200.
 
Urządzenia kompletne - ZMIĘKCZANIE:
Wielkość Numer katalogowy
zmiękczacz 4 litry 3200.15.101
zmiękczacz 7 litrów 3200.15.103
zmiękczacz 14 litrów 3200.15.104
zmiękczacz 30 litrów 3200.15.105
 
Urządzenia kompletne - DEMINERALIZACJA:
Wielkość Numer katalogowy
demineralizator 4 litry 3200.15.111
demineralizator 7 litrów 3200.15.113
demineralizator 14 litrów 3200.15.114
demineralizator 30 litrów 3200.15.115
demineralizator 50 litrów 3200.15.116
demineralizator 75 litrów 3200.15.117
demineralizator 93 litry 3200.15.118
 
Zespół przyłączeniowy 3200.15.026
Licznik wody (miernik zapasu) 3200.00.969
 
Wkłady wymienne z granulatem zmiękczającym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.904
7 litrów 3200.00.906
14 litrów 3200.00.908
30 litrów 3200.00.909
 
Wkłady wymienne z granulatem demineralizującym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.914
7 litrów 3200.00.916
14 litrów 3200.00.918
30 litrów 3200.00.919
 
Butle z granulatem zmiękczającym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.001
7 litrów 3200.00.003
14 litrów 3200.00.004
 
Butle z granulatem demineralizującym:
Wielkość Numer katalogowy
4 litry 3200.00.011
7 litrów 3200.00.013
14 litrów 3200.00.014
 

System 3200 - dobór urządzenia (wielkości butli) do instalacji 516kB (poprzednia wersja urządzenia)

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

...

3200.15.025 bok izo3200.15.025 gora3200.15.025 licznik led 23200.15.025 bok3200.15.025 gora izom 2

  3200.15.025 gora izom3200.15.025 gora SOFT3200 4L bez www3200 4L izolacja www

3200 7L www

 

 

3200 7L zmiekczacz www3200 14L demineralizator izolacja wwwf_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_syr_rysunki_uklad_z_kotlem_i_systemem_3200_int.jpgf_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_syr_rysunki_układ_hefico_kociol_system3200_int.jpg3200 zywica wklad wymienny 2 net

 

 

Poprzednia wersja urządzenia SYR 3200
 

...

...