Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zespół przyłączeniowy 3228 All-in-one (starsza wersja)

3228 zespol przylaczeniowy butla all in oneZespół przyłączeniowy 3228 All-in-one umożliwia bezpośrednie połączenie instalacji wody pitnej z instalacją ciśnieniową (grzewczą) zgodnie z normą PN EN 1717. Wbudowany reduktor utrzymuje nastawione, stałe ciśnienie wyjściowe a zawór antyskażeniowy klasy BA zapobiega cofnięciu się wody z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej. Instalacja napełniona może zostać wodą zmiękczoną lub zdemineralizowaną. Zawartość żywicy w butli umożliwia uzdatnienie określonej ilości wody. Ilość ta jest zależna od ilości i rodzaju żywicy jonowymiennej, jakości wody na zasilaniu oraz nastawy urządzenia. Po przepływie określonej ilości wody (należy posługiwać się wskazaniami licznika wody, wbudowanego w zespół 3228) należy wymienić żywicę w zbiorniku.
W zależności od rodzaju zastosowanego wkładu uzdatniającego, woda może zostać zmiękczona lub zdemineralizowana. Wkłady uzdatniające dostępne są w wielkościach 4, 7, 14 i 30 litrów. Elektroniczny miernik zapasu rejestruje stopień zużycia wkładu uzdatniającego wodę. Wymiana wkładu następuje po wyczerpaniu się złoża. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego konserwację, wymianę wkładu/butli, reduktora ciśnienia, zaworu antyskażeniowego bez konieczności opróżniania instalacji.

Urządzenie w takim wykonaniu dostępne było do marca 2020 r.

Numer katalogowy: 3228.15.010

Wydajność butli z wkładem zmiękczającym/demineralizującym wodę grzewczą:
 
WIELKOŚĆ WYDATEK DLA GRANULATU
ZMIĘKCZAJĄCEGO
WYDATEK DLA GRANULATU
DEMINERALIZUJĄCEGO
4 litry  14 000 litrów / 1 °dH   5 000 litrów / 1 °dH
7 litrów  24 500 litrów / 1 °dH   8 750 litrów / 1 °dH
14 litrów  49 000 litrów / 1 °dH 17 500 litrów / 1 °dH
30 litrów 105 000 litrów / 1 °dH 37 500 litrów / 1 °dH
Jeden stopień niemiecki 1 °dH = 1,786 °fH stopnia francuskiego = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

3228 zespol przylaczeniowy butla all in one

3228 zespol przylaczeniowy all in one bez izo

 

...

...