Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

 
Skąd się biorą mikropęcherze powietrza w instalacjach, w czynniku grzewczym lub chłodniczym?

Ciecze absorbują gazy zgodnie z zasadą opisaną w 1803 roku przez angielskiego fizyka i chemika Williama Henry'ego.

PRAWO HENRY'ego

W danym ciśnieniu i temperaturze ciecz (woda) zawiera pewną ilość rozpuszczonych gazów:

  • rozpuszczalność gazów w cieczach spada (maleje zawartość gazu) wraz ze wzrostem temperatury i obniżaniem ciśnienia,
  • rozpuszczalność gazów w cieczach rośnie (rośnie zawartość gazu) wraz z obniżaniem temperatury i wzrostem ciśnienia.


Fomuła C = k x p
C = koncentracja gazu w cieczy
K = zdolność łączenia gazu
P = różnica ciśnień

henry

 

 

Wykres absorbcji powietrza w wodzie (kliknij, by powiększyć).

 


Gdy gaz łączy się z cieczą pod danym ciśnieniem, to jego ilość (w roztworze) jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury:
  • zwiększanie temperatury - maleje ilość gazu w mieszaninie,
  • zmniejszanie temperatury - rośnie ilość gazu w mieszaninie.

Gdy gaz łączy się z cieczą w danej temperaturze, to jego ilość (w roztworze) jest wprost proporcjonalna do różnicy ciśnień:

  • zwiększanie ciśnienia - rośnie ilość gazu w mieszaninie,
  • zmniejszanie ciśnienia - maleje ilość gazu w mieszaninie.


Wnioski wynikające ze zjawisk opisanych przez Prawo Henry'ego?

W instalacji, w czynniku grzewczym (w wodzie) w danym ciśnieniu i temperaturze zawarta jest pewna ilość gazu:

  • wolne gazy będące w instalacji będą absorbowane,
  • rosnąca temperatura, malejące ciśnienie bądź oba te czynniki razem powodują obniżenie zdolności do rozpuszczania gazów,
  • malejąca temperatura, wzrastające ciśnienie bądź oba te czynniki razem powodują wzrost zdolności do rozpuszczania gazów.