Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

 
24 montaz 72

Oprócz podstawowej armatury zabezpieczającej - membranowego zaworu bezpieczeństwa - zamknięte podgrzewacze wody o objętości powyżej 10 litrów należy wyposażyć, zgodnie z wytycznymi normy DIN 4753, w dodatkowe elementy zabezpieczające:

1. zawór odcinający,
2. spust kontrolny zaworu zwrotnego,
3. zawór zwrotny, 
4. przyłącze manometru,
5. zawór odcinający,
6. zawór bezpieczeństwa, 
7. kosz wyrzutowy. 

Urządzeniem, które posiada niezbędne elementy zabezpieczające zamknięty podgrzewacz wody jest SYROBLOC. Możemy wybrać w zależności od potrzeb Syrobloc 330, Syrobloc 24 lub Syrobloc 25

Dopuszczalne ciśnienie robocze instalacji z niskoskokowym zaworem bezpieczeństwa nie może przekraczać 80% ciśnienia nastawy zaworu (Zawory bezpieczeństwa - charakterystyka pracy). Jeżeli ciśnienie wody zimnej zasilającej podgrzewacz wody przekracza dopuszczalne ciśnienie
robocze, należy założyć reduktor ciśnienia. Lub zespół bezpieczeństwa Syrobloc 25, który ma w swoim składzie reduktor ciśnienia.

Zbyt wysokie ciśnienie zasilania może być przyczyną kapania z zaworu bezpieczeństwa. Kolejną przyczyną może być zanieczyszczenie - zakamienienie zaworu bezpieczeństwa. Do odkładania się tzw. kamienia kotłowego na siedzisku i uszczelnieniu zaworu bezpieczeństwa będzie dochodziło w sytuacji, gdy mamy twardą wodę. Twarda woda jest niebezpieczna nie tylko dla zaworu bezpieczeństwa ale także dla innych urządzeń i armatur w instalacji. Szczególnie narażone są w instalacji urządzenia typu wymiennik płytowy, w którym drobne kanaliki mogą zostać szybko zatkane przez kamień. W gospodarstwie domowym podobnej awarii może ulec np. ekspres do kawy. W związku z tym należy sprawdzić, czy jesteśmy narażeni na awarie wynikające z twardej wody - powinniśmy zmierzyć twardość wody. Jeżeli mamy twardą wodę, powinniśmy zastosować zmiękczacz wody.

Kapanie z zaworu bezpieczeństwa może być spowodowane także tak prozaiczną przyczyną, jak zanieczyszczenia, które dostały się między siedzisko a uszczelnienie zaworu. Często zdarza się jednak, że zawór kapie, gdyż uszkodzone jest przeponowe naczynie wzbiorcze - PNW (pęknięta membrana, niewłaściwe ciśnienie gazu).

Bardzo często zdarza się, że w części instalacji po prostu brakuje PNW. W związku z tym, przy każdym podgrzewaniu wody z zaworu bezpieczeństwa zaczyna kapać. Prowadzi to do szybkiego zniszczenia zaworu bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest Centrum bezpieczeństwa 4807, które posiada wymagane elementy wraz z przeponowymnaczyniem wzbiorczym. Co więcej, system podłączenia naczynia gwarantuje jego przepłukiwanie. Dzięki temu zapobiega się rozwojowi flory bakteryjnej.

330 montaz 72
syrobloc25 montaz 72
kubek2 72
4807 montaz 72
4807 nisz