Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Reduktor ciśnienia - po co, kiedy, gdzie i jakie stosować?

 
315 2k6 72Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315  są pożądane tam, gdzie istniejące ciśnienie sieciowe (wodociągowe) jest zbyt wysokie dla przeznaczonych do zasilania instalacji lub urzadzeń. Niemal każdy użytkownik instalacji wodnej/wodociągowej zetknął się z problemami ciśnienia. Jego wielkość jest różna w zależności od kraju lub regionu i została określona w przedziale od 1 do 10 bar. Dodatkowo duże zmiany ciśnienia notowane są także w ciągu doby, np. nocą w związku z niższym poborem zauważalny jest wzrost ciśnienia, często dość znaczny. Najlepszym rozwiązaniem, aby chronić instalację przed takimi jego wahaniami jest montaż reduktora ciśnienia SYR 312/315.2/315.
Reduktor ciśnienia to urządzenie, którego zadaniem jest obniżenie (wysokiego) ciśnienia wejściowego do zadanego ciśnienia po stronie wyjściowej. Innymi słowy, reduktor obniża ciśnienie wejscia i utrzymuje ciśnienie wyjścia, niezależnie od zmian wielkości strumienia.

Reduktory ciśnienia powinno się stosować, gdy:

- ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza 5 bar,
- należy ograniczyć nadciśnienie robocze w rurociągach użytkowych stosownie do wymagań urządzeń, względnie systemów, wchodzących w skład instalacji,
- ciśnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczeństwa (zabezpieczenie podgrzewacza ciepłej wody) może przekroczyć 80% jego ciśnienia otwarcia (przykład: zawór bezpieczeństwa - ciśnienie otwarcia 6 bar, gdy ciśnienie spoczynkowe przekroczy 4,8 bar należy zamontować reduktor).
 
Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - jak działają?
 
cisnienie przeplywu syr 72Możemy spotkać dwa rodzaje reduktorów ciśnienia:
- z nastawą ciśnienia wyjścia ustawioną na jedną, zablokowaną wartość,
- z możliwością regulacji nastawy.
W sytuacji bez przepływu, utrzymanie ciśnienia nastawy realizowane jest poprzez oddziaływanie ciśnienia wyjścia na membranę, która unosi sprężynę. Powoduje to również podniesienie uszczelnienia, a tym samym uzyskanie żądanego ciśnienia nastawy. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z przepływem wody, odpowiednio duży spadek ciśnienia wyjściowego powoduje opadnięcie sprężyny i uszczelnienia, dzięki czemu zawór otwiera się umożliwiając przepływ wody. Odciążone reduktory ciśnienia SYR działają właśnie w ten sposób. W przestrzeni siedziska zaworu umieszczony został dodatkowy tłok, dzięki czemu potrzebna jest mniejsza siła do podniesienia membrany ze sprężyną. Rozwiązanie taki daje lepszą kontrolę w warunkach zarówno małego, jak i dużego przepływu.

Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - gdzie instalować?

blok syr 72Reduktory należy instalować:
a - montaż centralny - za wodomierzem i filtrem wody na głównym przewodzie zasilającym,
b - montaż strefowy - na przewodach zasilających zamkniętych podgrzewaczy wody i zasobników (gdy wartość ciśnienia wejściowego może przekroczyć 80% ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa zabezpieczającego ww. podgrzewacze i zbiorniki),
c - w układach zaopatrywania - wieżowców przez instalacje podnoszenia ciśnienia, gdy potrzebna jest większa liczba stref ciśnienia.
 

Reduktory ciśnienia 312/315.2/315 - motaż rozproszony i równoległy.

ogrzewacz syr 72Aby uchronić się przed skutkami działania zbyt wysokiego ciśnienia reduktor ciśnienia powinniśmi zainstalować centralnie, za wodomierzem i filtrem wody (istnieją urządzenia zespolone - filtr z reduktorem np. SYR DRUFI DFR lub SYR DUO DFR), na głównym przewodzie zasilającym, pamiętając o odcinku uspokojenia przepływu za reduktorem oraz o tym, by montować reduktor dopiero po przepłukaniu instalacji. 
 
 
 

ogrzewacz 4807 syr brak 72Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mieć dostępu/dojścia do głównego przyłącza zasilania w wodę i reduktor zainstalujemy tylko w strefie zasilanie podgrzewacza wody. Jest to jednak najmniej korzystny z możliwych przypadków, ponieważ w sytuacji, gdy w instalacji pracują baterie termostatyczne, może nastąpić zjawisko tzw. mostka ciśnieniowego. Otwarcie baterii powoduje dostanie się zimnej wody o wysokim ciśnieniu (takim jak na zasilaniu) do przewodów doprowadzających ciepłą wodę o niższym ciśnieniu. W efekcie notujemy wzrost ciśnienia w instalacji wody ciepłej i kapanie z zaworu bezpieczeństwa. Aby uniknąć tego zjawiska, reduktor (lub filtr z reduktorem) musi być zainstalowany centralnie - obniżenie ciśnienia powinno dotyczyć zarówno ciepłej jak i zimnej wody.

Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - jakie daje korzyści ich stosowanie?
 
- ograniczenie zbyt wysokiego ciśnienia zasilającego,
- utrzymuje na stałym poziomie ciśnienie w instalacji, również w przypadku wahań ciśnienia wejściowego (zasilającego),
- oszczędność wody, tzn. zapobiega nadmiernym przepływom wody. Im niższe ciśnienie, tym mniej wody pojawi się w punkcie poboru,
- wyeliminowane ryzyka uderzeń hydraulicznych oraz redukcja szumów i hałaśliwej pracy instalacji wodnej.
 
Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - montując oszczędzasz wodę! (przykład praktyczny)
 
oszczednosc1 syr 72Jedną z oczywistych korzyści wynikających z zastosowania w instalacji reduktorów ciśnienia jest oszczędność wody.
Aby móc zobrazować te oszczędności posłużyć się możemy konkretnym przykładem praktycznym.
Założenia:
- 4 osobowa rodzina mieszkająca w domy jednorodzinnym,
- ciśnienie wejściowe 6 bar,
- dzienne zużycie wody przypadające na 1 osobę wynosi 140 dm3,
- roczne zużycie wody - 140 dm3 x 4 osoby x 365 dni = 204 m3.
Zastosowanie reduktora ciśnienia:
- redukcja ciśnienia wejściowego z 6 bar do ciśnienia 3 bar - spadek zużycia wody o 29%,
- Vk = 140 dm3 x 0,71 = 99 dm3,
- w związku z tym zużycie roczne wyniesie  - 99 dm3 x 4 osoby x 365 dni = 145m3.
Oszczędności: przyjmując cenę wody w granicach 5 pln/m3, roczna oszczędność to około 290 pln, czyli zwrot kosztów zainstalowania reduktora!

Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - zanieczyszczenie siatki/brak filtra wstępnego, przyczyną nieprawidłowej pracy!

315 kar 72Wśród wielu dostępnych na rynku reduktorów spotykamy urządzenia o różnych konstrukcjach. Reduktory SYR wyróżnia tzw. budowa kartuszowa (kartridżowa). Urządzenia te składają się z mosiężniego korpusu z przyłączami oraz jednoczęściowego wkładu (kartridża) z filtrem siatkowym i uszczelnieniem. Konstrukcja taka umożliwia wyjęcie kompletnego wkładu z siatką ochronną do czyszczenia. Jest to czynność łatwa do wykonania i nie zajmująca dużo czasu. Ponieważ cały mechanizm redukujący ciśnienie znajduje się wewnątrz wkładu, konserwacja i czynności serwisowe nie powodują zmiany nastawy ciśnienia. Jest to szczególnie istotne tam, gdzie istotnym jest krótki czas serwisu, bądz naprawy usterki. Chociaż należy zauważyć, że niezależnie od miejsca montażu (dom, blok mieszkalny, szpital, fabryka), zawsze ważna będzie łatwość serwisowania i ewentualnej naprawy.
Reduktory ciśnienia SYR 312/315.2/315 - kontrola serwisowa, czyszczenie - nic prostszego! 
315 mano
315 klucz315 katrusz