Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Kapiący zawór bezpieczeństwa - błąd w instalacji czy wadliwe urządzenie?

kubek1 72Skąd się bierze taki objaw i dlaczego taka sytuacja ma miejsce? 
Urządzenia grzewcze, ciśnieniowe jak i podgrzewacze wody powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa SYR 1915 lub 2115. Związane jest to ze wzrostem objętości podgrzewanej w tym urządzeniu cieczy (np. wody).
By nie doszło do uszkodzenia urządzeń lub samej instalacji, zamontowany zawór bezpieczeństwa otwiera się wyrzucając nadmiar nagromadzonego ciśnienia.
Ale dlaczego zawór zamontowany w naszej instalacji kapie lub przecieka przy normalnej pracy niezwiązanej z żadną awarią?!
Powodów może być kilka, nie zawsze jednak mają związek z uszkodzeniem/wadą samego zaworu bezpieczeństwa.
 
Zacznijmy od tego jak powinna wyglądać właściwa instalacja zasobnika i z jakich elementów powinna się ona składać.
 
zabezpieczenia podgrzewaczy 72Zasobnik pojemnościowy - podgrzewacz, od strony "podejścia" wody zimnej powinien być wyposażony w:
A – zawory odcinające
B – zawór zwrotny
C – zawór bezpieczeństwa
D – przeponowe naczynie wzbiorcze

Zawory odcinające mają na celu umożliwić przeprowadzenie prac związanych z obsługą zasobnika ew. zamknąć dopływ zimnej wody z sieci (wodociągu).
Zawór zwrotny uniemożliwia wsteczny przepływ (cofnięcie się wody z zasobnika powrotem do wodociągu).  
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915/2115 jak już wyjaśnialiśmy jest elementem zabezpieczającym zasobnik przy wzroście temperatury wody a co za tym idzie jej objętości. Naczynie przeponowe kompensuje natomiast te zmiany powstające w zasobniku w momencie podgrzewania wody.
W wielu przypadkach to właśnie brak naczynia przeponowego, zamontowanie go w niewłaściwym miejscu bądź nie wyregulowanie jego parametrów po montażu w instalacji wywołuje efekt "kapiącego" zaworu bezpieczeństwa.
Innym jednak powodem może być zbyt wysokie ciśnienie w sieci wodociągowej.
Wyobraźmy sobie taką sytuację:
Podłączając zasobnik pojemnościowy Instalator zabezpieczył go (zgodnie z wytrzymałością zbiornika i zaleceniami producenta) zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 o nastawie 6 bar (ciśnienie otwarcia). Zawór taki, zgodnie z opisanymi przez nas w innym artykule poradnika parametrami pracy (Zawory bezpieczeństwa – charakterystyka pracy) zacznie się otwierać właśnie przy wzroście ciśnienia do 6 bar, gdyż poziom ten jest jego początkowym punktem otwarcia.
Dopuszczalna tolerancja dla zaworów bezpieczeństwa wynosi +10% i -20%. Oznacza to, że zawór z ciśnieniem nastawy 6 bar otworzy się całkowicie przy ciśnieniu 6,6 bar, natomiast zamknie się najpóźniej w momencie, gdy ciśnienie w instalacji obniży się do poziomu 4,8 bar. W związku z tym, aby zapewnić właściwą pracę instalacji, ciśnienie maksymalne w instalacji musi być przynajmniej 20% niższe od ciśnienia nastawy zaworu bezpieczeństwa, by zapobiec sytuacji, w której otwarty zawór nie zamknąłby się całkowicie (ciągły wyciek wody z zaworu, który kończy się uszkodzeniem uszczelnienia zaworu).
Brakującym elementem armatury w tej sytuacji jest reduktor ciśnienia SYR 312/315.2/315, który oprócz wyregulowania ciśnienia dla właściwej pracy zaworu bezpieczeństwa, zabezpieczenia naszej instalacji oraz wszystkich pracujących w niej urządzeń i armatury pozwoli nam ograniczyć zużycie wody!

312 neu0315.2315 nisz