Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Odżelaziacze/odmanganiacze SaoCal FE

f_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_saocal_zdjecia_saocal_wtsc_02.jpgWoda dostarczana przez tzw. dostawcę zbiorowego musi spełniać wymagania zawarte w następujących aktach prawnych:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 61, poz. 417),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466),
Dyrektywa Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.11.1998 r.
 
Klienci indywidualni nie są zobligowani przepisami do regularnego badania wody – jej cech fizycznych, składu bakteriologicznego i chemicznego – pobieranej z ujęć własnych. Jednak takie badania powinni wykonywać ze względu na troskę o własne zdrowie oraz komfort użytkowania urządzeń i armatur w gospodarstwie domowym.
Jak podają "Krakowskie Wodociągi": woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne, określone w załącznikach do rozporządzenia z 20. kwietnia 2010.
Jeżeli spełnione zostały powyższe warunki, mamy do czynienia z wodą czystą i zdrową.

Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre substancje, związki chemiczne zawarte w wodzie nawet w niewielkiej ilości, mają duży wpływ na smak, kolor i przejrzystość wody. Takimi substancjami mogą być związki żelaza i manganu. Pomimo, że ich ilość mieści się w granicach normy, znacząco pogarszają smak wody. Na naczyniach pojawiają się rdzawe zacieki. Niektóre armatury i urządzenia mogą zacząć pracować nieprawidłowo. Może dochodzić do zatykania się siatek filtrów do wody pitnej, zmniejszania się przekroju rur wskutek osadzania się tych związków. Tym samym rosną koszty przesyłu i obsługi instalacji. Podwyższona zawartość żelaza i manganu jest szczególnie niebezpieczna, gdy mamy w instalacji zmiękczacz wody. Żywice jonowymienne ulegają szybkiej degradacji, co zmusi użytkownika kosztownego serwisu/naprawy zmiękczacza.
Oczywiście w sytuacji, w której zawartość związków żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy, będzie to groźne już nie tylko dla urządzeń ale przede wszystkim dla zdrowia osób pijących taką wodę! A sama woda jest po prostu niesmaczna.

odzelaziacz2Odżelaziacz SaoCal Fe zalecamy stosować zawsze wtedy, gdy zawartość żelaza przekracza 0,1 mg/l a stężenie manganu 0,01 mg/l. Woda zażelaziona zostaje poddana uzdatnianiu na złożu typu BIRM. Jest to granulat mineralny, który znakomicie wychwytuje żelazo w postaci wodorotlenku. Aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy odżelaziacza, musimy pamiętać o tym, że:
minimalna zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie to 15% zawartości żelaza,
odczyn wody powinien się wahać pomiędzy 6,8-8,5 pH (uzależniony od ilości stosunku żelaza do manganu),
woda nie powinna zawierać olei, siarkowodoru, dużej ilości chloru a ilość substancji organicznych nie powinna przekraczać 4-5 ppm.
Złoże typu BIRM charakteryzuje się długą żywotnością przy bardzo małej utracie sprawności. Jedyne czego wymaga, żeby go zregenerować, to regularne płukanie wsteczne. Nie są konieczne żadne środki chemiczne zwane regenerantami. Podczas płukania ze złoża usuwane są żelazo i mangan oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne, gdyż odżelaziacz ze złożem BIRM działa również jak filtr mechaniczny.
 
Odżelaziacz SaoCal Fe ze złożem BIRM, można zawsze stosować, gdy sumaryczna ilość żelaza i manganu nie przekracza 5 ppm. W przypadku wyższych zawartości tych metali, lub gdy  mamy do czynienia z wysoką zawartością manganu, należy stosować odżelaziacze SaoCal Fe oparte o złoża GREENSAND.
 
Odżelaziacz SaoCal Fe ze złożem GREENSAND znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie sumaryczna zawartość żelaza i manganu (oraz siarkowodoru H2S) sięga nawet 10 ppm. Do działania nie wymaga określonej ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie ani specjalnego napowietrzania wody. Złoże regenerowane jest poprzez regularne płukanie. Raz na jakiś czas złoże wymaga regeneracji przy użyciu odpowiedniego środka chemicznego. W przypadku złóż GREENSAND, regenerantem jest nadmanganian potasu KMnO4.

W określonych sytuacjach możemy zastosować uzdatniacz SaoCal CR ze złożem Crystal-Right. Pozwala on usuwać żelazo i mangan (do 15 ppm) oraz zmiękczać wodę - jej twardość powinna być wyższa niż 51 mg CaCO3 na litr. Dodatkowymi warunkami stosowania złoża Crystal-Right jest ilość substancji rozpuszczonych większa niż 80 ppm i pH wyższe niż 7,0. Niedopuszczalna jest obecność fosforanów  wodzie.

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

f_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_saocal_zdjecia_saocal_wtsc_02.jpgodzelaziacz2odzelaziacz2SAOCAL simple czerwSAOCAL sterownik

...